Praktijkardi
Image default
Health / Alternative

De geschillencommissie; zekerheid voor uw cliënt en voor u

Bent u een zorgverlener en valt uw zorg onder de eerstelijns gezondheidszorg. Bent u directeur van een ziekenhuis of kliniek, ZZP’er in de verpleging of verzorging, begeleiding of geestelijke gezondheidszorg? Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, is het dan verplicht om u bij een erkende geschillencommissie aan te sluiten. Om een boete te voorkomen, is het verstandig om u snel aan te sluiten bij een dergelijke commissie. Dat kan door een formulier in te vullen. Dit formulier vindt u op de website van de Stichting Zorggeschil. Het is afhankelijk van het aantal medewerkers van uw zorginstelling welk tarief u betaalt voor het lidmaatschap. 

Waarom een geschillencommissie?

Waarschijnlijk heeft u er niet vaak mee te maken. Gelukkig maar. Echter kan het een keer voorkomen dat een cliënt niet tevreden is over de door u verleende zorg. Dat is uiteraard erg vervelend, zowel voor de cliënt als voor u. De cliënt kan dan een klacht indienen bij de geschillencommissie. Natuurlijk gebeurt dit pas op het moment dat de klacht niet door u kan worden opgelost. Het gaat dus om klachten die door een onafhankelijke commissie moeten worden beoordeeld en waar een bindende uitspraak over moet worden gedaan. Overigens kan uw cliënt kosteloos gebruik maken van de klachtenfunctionaris van deze geschillencommissie. 

Waar bestaat de geschillencommissie uit?

Allereerst heeft de commissie een voorzitter en een vicevoorzitter. Daarnaast bestaat de commissie uit een aantal voorgedragen leden. Zij zijn via aangesloten organisaties (zorgaanbieders en cliëntenorganisaties) voorgesteld en behartigen de belangen van cliënten. Verder heeft de commissie een ambtelijk secretaris. Zodra er een geschil is, wijst de voorzitter een aantal leden aan die dit geschil zullen behandelen. Een klacht wordt altijd door de cliënt bij de geschillencommissie voorgelegd en deze zijn verplicht om binnen zes maanden met een uitspraak te komen. Wanneer de geschillencommissie een uitspraak doet, is deze altijd onpartijdig en bindend.

https://zorggeschil.nl/