Praktijkardi
Image default
Banen en opleidingen

Roos van Leary voorbeelden

Wat zijn de Roos van Leary voorbeelden nu precies. Dit is een gedragsmodel dat beschrijft hoe gedragingen van mensen elkaar beïnvloeden. Het is een effectief instrument voor het analyseren en begrijpen van gedragspatronen en interacties. 

Boven gedrag (Leidend) 

Dit gedrag wordt gekenmerkt door zelfverzekerdheid en assertiviteit. Personen die boven gedrag vertonen, nemen de leiding, bepalen de agenda en geven instructies. Ze zijn besluitvaardig, onafhankelijk en nemen verantwoordelijkheid. 

Voorbeeld: Een manager die duidelijke instructies geeft aan zijn team en beslissingen neemt voor het project. 

Onder gedrag (Volgend) 

Dit gedrag is precies het tegenovergestelde van boven gedrag. Personen die onder gedrag vertonen, zijn volgzaam, afhankelijk, en vragen vaak om hulp of bevestiging. 

Voorbeeld: Een medewerker die altijd hulp vraagt en bevestiging zoekt bij zijn leidinggevende. 

Tegen gedrag (Tegenwerkend) 

Dit gedrag wordt gekenmerkt door weerstand en tegenwerking. Personen die tegen gedrag vertonen, zijn vaak kritisch, provocerend en uitdagend. Ze gaan conflicten niet uit de weg en dagen autoriteit uit. 

Voorbeeld: Een teamlid dat constant de suggesties van zijn manager bekritiseert en tegenwerkt. 

Samen gedrag (Meewerkend) 

Dit gedrag wordt gekenmerkt door samenwerking en harmonie. Personen die samengedrag vertonen, zijn meestal ondersteunend, coöperatief en gericht op consensus. Ze werken graag in teams en zoeken naar manieren om conflicten te vermijden. 

Voorbeeld: Een teamlid dat altijd probeert om consensus te bereiken en conflicten binnen het team te vermijden. 

De Roos van Leary benadrukt dat ons gedrag invloed heeft op het gedrag van anderen. Door ons bewust te zijn van onze gedragsstijl, kunnen we effectiever communiceren en samenwerken met anderen.

https://www.roosvanleary.com/toepassen/voorbeelden/