Praktijkardi
Image default
Health / Alternative

Wat zijn de effecten van de WMCZ voor zorginstellingen?

Nu na veel veldwerk, jaren vertraging, oeverloos discussiëren en een uitgebreide internetconsultatie de nieuwe Wmcz 2018 is ingediend bij de Tweede Kamer spreekt het voor zich dat er veel vragen gesteld worden. Wat houdt de nieuwe wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen nu exact in? Wat staat er te veranderen? En natuurlijk voornamelijk: wat zijn de effecten van de nieuwe wet voor zorginstellingen?

Van verzwaard adviesrecht naar instemmingrecht

Het hoofddoel van de nieuwe wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen is om de cliëntenraden beter te ondersteunen en hun positie te verbeteren. Misschien wel het grootste effect als zorginstelling is dan ook het feit dat er van de huidige situatie met verzwaard adviesrecht richting instemmingsrecht wordt gegaan op enkele domeinen. In de praktijk betekent dit simpelweg dat de cliëntenraden een grotere mate van invloed verkrijgen. Bovendien is toegevoegd dat als zorginstelling de advies- en instemmingsaanvragen alsook het aanleveren van informatie aan de cliëntenraden tijdig dienen te gebeuren en in klare taal.

Een grotere reikwijdte van de wet

De nieuwe Wmcz 2018 heeft een veel grotere reikwijdte dan de oude wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen. Zowel de private als de eerstelijnszorg waar minimaal tien medewerkers de zorg verlenen vallen onder het bereik van de wet. Daarnaast regelt het nieuwe wetsvoorstel ook de cliëntenraden die onder de Jeugdwet vallen.

Opties tot maatwerk en betere facilitering

Kleine zorgaanbieders met niet meer dan tien medewerkers zijn niet langer verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Naast deze opvallende wijziging zijn er veel meer opties tot maatwerk binnen het wettelijk kader. Er zijn meer mogelijkheden om afspraken te maken tussen de cliëntenraden en de zorginstellingen. Om het met andere woorden te zeggen: er kunnen tussen de zorgaanbieders en de cliëntenraden voor het eerst echt afspraken op maat gemaakt worden over de manier van medezeggenschap die afwijken van de wettelijke regeling. Nog een grote wijziging voor zorginstellingen is de extra aandacht voor de ondersteuning van de cliëntenraad. Zo is het recht van enquête toegekend aan cliëntenraden en dienen aan de cliëntenraden ook de nodige voorzieningen en financiële middelen ter beschikking worden gesteld om hun taak uit te voeren.