Praktijkardi
Image default
Electronica en Computers

Voorkom datalekken en kies voor data vernietiging door een specialist

Kennis is macht, maar informatie is nog machtiger. Het is daarom voor bedrijven uiterst belangrijk om hun informatie te beschermen. Vroeger werd informatie opgeslagen in archieven, maar tegenwoordig gebeurt dit grotendeels digitaal. Het grootste nachtmerrie-scenario voor bedrijven is dat gevoelige informatie opduikt op plaatsen waar ze niet gedeeld mogen worden met de buitenwereld. U herinnert zich wellicht nog de verhalen over een oude computer die langs de kant van de weg was gezet en gevoelige informatie bevatte. Het is belangrijk om maatregelen te nemen om dit te voorkom. Gegevens die zijn verwijderd van een computer, kunnen door technici en handige Harry’s nog steeds worden teruggevonden. Laat staan dat u uw oude apparaten naar het grofvuil brengt. U wilt zeker niet het risico lopen dat uw gegevens nog beschikbaar zijn.

De gevaren van je data op oude apparaten

Nu denkt u misschien: “Zorg dat apparaten goed beveiligd zijn.” Dat is inderdaad stap één. Zorg er ook voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot bepaalde bestanden en gebruik 2-staps verificatie. Probeer zoveel mogelijk beveiliging te bieden met wachtwoorden. Helaas vergeten we vaak dat de buitenwereld niet altijd betrouwbaar is. Er zijn zelfs mensen die geïnteresseerd zijn in de details van uw administratie, medewerkers of klanten. Het is belangrijk om alert te zijn op deze bedreigingen en adequaat te reageren. Zeker met het oog op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wilt u niet dat uw bedrijf imagoschade oploopt omdat AVG-gevoelige informatie gelekt is.

Voorkom schade door data: Laat oude apparaten vernietigen

Eens in de zoveel tijd moeten laptops, tablets, telefoons, USB-sticks en andere datadragers vervangen worden. Soms zijn ze verouderd of gewoon kapot. Laat uw delicate data vernietiging over aan een gecertificeerd bedrijf. Het servicecentrum voert de data vernietiging uit volgens een vast en veilig proces. Hierdoor niemand meer toegang heeft tot deze gegevens. Wij halen de datadragers op bij uw bedrijf, registreren ze en vernietigen vervolgens de data. Als u liever ziet hoe uw apparaten verwerkt worden gaan, kunnen we ook op locatie de data vernietigen.

Extra veilig, kies voor een bedrijf met WEEELABEX certificaat

Als u besloot voor een extern bedrijf dat uw data vernietiging verzorgd, kies dan voor een WEEELABEX gecertificeerd bedrijf. WWWWLABEX
betekent Waste Electric and Electronic Equipment LABel of Excellence. Hierin zijn de standaarden voor de verzameling, opslag, vervoer, verwerking, recyclage en het hergebruik van apparaten opgenomen. Een ander voordeel is dat u kiest voor een WEEELABEX certificaat u ook een bewust kiest voor duurzaam ondernemen.
Neem de macht in handen en wees slimmer met uw oude data op apparaten door ze te laten vernietigen door een gecertificeerde professional.