Praktijkardi
Image default
Zorg

Systeemtherapie: wat is het en wat is het verschil met individuele therapie?

Systeemtherapie: wat is het en wat is het verschil met individuele therapie?

Systeemtherapie v.s. individuele therapie

Individuele therapie focust op de relatie met jezelf. Systeemtherapie gaat over de verbinding met de ander. Het verschil tussen systeemtherapie en individuele therapie is dus de ander. Die ander bepaalt voor een deel hoe jij je zelf ziet of hebt geleerd te zien.

Op De Juiste Therapeut.nl lees je nog meer over verschillende soorten therapieën.

Je kunt de mens uit een relatie halen, maar een relatie nooit uit een mens.

Alles wat we zijn, wat we doen, draait om de ander. Er is geen ik zonder jij. Elke vorm van therapie gaat in feite in meerdere of mindere mate over de vraag hoe wij ons staande kunnen houden en verhouden tot anderen.

De mens is een sociaal wezen, afhankelijk van elkaar voor warmte, voedsel, onderdak, veiligheid, waardering en erkenning. Aanhankelijk en afhankelijk van elkaar. Als we ons niet geliefd voelen, nemen we afstand en trekken we onszelf terug uit de connectie met mensen om ons heen. Sommige connecties zijn nieuw, maar andere bestaan al lang en gaan vele generaties terug. Als onzichtbare draden hechten ze ons cultureel, genetisch en sociaal vast aan onze voorouders van wie we niet eens het bestaan af weten.  

Wat is systeemtherapie?

We zoeken hulp als verbindingen schuren, knellen of verbroken dreigen te worden. We ervaren een gevoel van verlies of een dreigend verlies. Om onszelf hier tegen te beschermen legt een deel de schuld bij een ander neer, om zelf geen pijn te voelen. Een ander deel geeft zichzelf de schuld en leeft continu in pijn. Dat laatste gedeelte komt vaak in therapie, omdat zij denken dat de oorzaken van dat ze zich zo voelen van binnen zitten. Maar wie bij zichzelf graaft, vindt alleen delen van verhalen die binnen een bepaalde tijd betekenis hadden binnen een bepaald systeem. Vanuit hier gaan puzzelen in de hoop een compleet beeld te krijgen is echter lastig. Aan elk fragment zitten vaak erg veel emoties waar we juist veel of weinig waarde aan hechten. Alle emoties, fragmenten uit ons geheugen en alle herinneringen bij elkaar maken dat we op dit moment zijn wie we denken te zijn. Het leven moet volgens de Zweedse filosoof Kierkegaard weliswaar voorwaarts worden geleefd en achterwaarts worden begrepen, maar begrip alleen is bijna nooit voldoende. Volgens de Zweedse filosoof Kierkegaard moet het leven voorwaarts worden geleefd en achterwaarts worden begrepen. Maar alleen begrip is bijna nooit voldoende.

 

Systeem- en relatietherapie gaan altijd over de verbinding tussen mensen. Deze verbindingen staan in een context waardoor deze verbinding betekenis krijgt. Zonder context is er namelijk geen betekenis.

Wie bijvoorbeeld in individuele therapie gaat om zichzelf te veranderen los van zijn of haar context, zal te maken krijgen met de krachtvelden van het systeem. Mensen hebben de neiging om elkaar gevangen te houden in bepaalde beelden die ze van elkaar hebben. Wanneer ik bijvoorbeeld in therapie ben geweest en hierdoor veranderingen heb weten te verwezenlijken, wil dat niet zeggen dat het systeem waar ik weer naar terug keer dit zal accepteren. Het is lastig voor mensen om beelden die zij van een ander hebben te veranderen. Blijkbaar zijn we als mensen zo gemaakt om mensen snel in een bepaald beeld te plaatsen en hieraan vast te houden. Dit beeld doet bijna nooit recht aan wat het betekent om mens te zijn.

Je zou wat kunnen doen tegen de onwil van anderen om het nieuwe beeld van jou te accepteren. Als je er in slaagt om lang genoeg je nieuwe gedrag te laten zien, zal de ander uiteindelijk het beeld wat hij of zij van jou heeft moeten bijstellen. Dit proces kost veel tijd en energie.

 

Een ander, beter idee kan zijn om je systeem mee te nemen in therapie. Veranderingen samen doormaken en stilstaan bij wat het betekent om te verbinden en opnieuw verbonden te raken.

Meer weten over de verschillende therapieën? Kijk op De Juiste Therapeut. De Juiste Therapeut is een platform waar cliënten en therapeuten elkaar ontmoeten.

https://dejuistetherapeut.nl/?utm_source=linkbuilding&utm_medium=SEO&utm_campaign=praktijkardi