Praktijkardi
Image default
Health / Alternative

Gezondheidsuitgaven en zorgkosten

 

De kosten van de gezondheidszorg staan altijd in het middelpunt van de publieke belangstelling, omdat ze voortdurend stijgen en leiden tot steeds hogere ziekteverzekeringspremies. Uit een studie over de uitgaven voor gezondheidszorg en medische kosten blijkt echter dat de strijd tegen hogere uitgaven voor gezondheidszorg niet noodzakelijkerwijs economisch zinvol is, omdat dit tot hogere medische kosten kan leiden.

Degenen die ziek zijn, veroorzaken gezondheidsuitgaven. Dit omvat bijvoorbeeld de beloning van artsen of uitgaven voor geneesmiddelen. In de meeste gevallen is alleen dit bedrag het onderwerp van maatschappelijke discussie over de kosten van de gezondheidszorg. Daarnaast zijn er directe niet-medische kosten, zoals kosten voor de verbouwing van een appartement tot een appartement dat geschikt is voor gehandicapten of reiskosten naar de dokter. Naast de financiële kosten leidt ziekte ook tot verlies van productieve tijd. Dit resulteert in verzuim en dus indirecte kosten voor werkgevers en werknemers als gevolg van productiviteitsverlies. Indirecte kosten ontstaan ook wanneer familieleden en vrienden tijd besteden aan de zorg voor patiënten zelf (de zogenaamde mantelzorg).

Uitgaven voor gezondheidszorg verminderen de zorgkosten

Uit de statische analyse blijkt dat een exclusieve beschouwing van de gezondheidsuitgaven tot onjuiste conclusies kan leiden, aangezien slechts een klein deel van de totale kosten van de gezondheidszorg in aanmerking wordt genomen. Uitgaven voor gezondheidszorg verlagen de andere kosten van de gezondheidszorg, aangezien een betere gezondheid of een sneller herstel leidt tot minder productiviteitsverlies en minder informele zorg (mantelzorg). Deze invloed van de kosten van de gezondheidszorg op de uitgaven voor gezondheidszorg is met name van belang in de context van de vooruitgang van de medische technologie. Innovaties in de gezondheidszorg leiden tot nieuwe apparaten, geneesmiddelen en processen die meestal duurder zijn dan de bestaande, maar die op hun beurt kunnen worden gebruikt om ziekten effectiever en sneller te behandelen. Er zijn veel voorbeelden hiervan. Zo hebben minimaal invasieve chirurgische ingrepen zoals een laparoscopie ertoe geleid dat liesbreukpatiënten na de operatie ongeveer twee keer zo snel weer aan het werk kunnen en aanzienlijk minder pijn ervaren.

Conclusie zorgkosten
Zorgkosten zou je op een breder niveau moeten bekijken. Het gaat niet alleen om de directe zorgkosten, maar zeker ook de indirecte zorgkosten hebben een groot effect op de balans.